บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มกราคม 2549

ภาคธุรกิจเป็นภาคีที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในอดีตสังคมทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการเอาชนะความยากจนและความโง่เขลาเป็นอย่างมาก และได้หล่อหลอมให้เกิดธุรกิจที่มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินของประเทศอย่างกว้างขวาง ผลที่ตามมาก็คือ ความพร่องทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล ในปัจจุบันวงการธุรกิจได้มีความตระหนักรู้ในปัญหาดังกล่าวและหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนิน “ธุรกิจที่ยั่งยืน” มากขึ้น ดังเห็นได้จากการนำกลยุทธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจขนาดใหญ่ในโลกโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ร่วมกันผลักดันเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1980 โดยได้จัดการประชุม World Industrial Conference on Environmental Management : WICEM ขึ้นในปี 1984 เพื่อเรียกร้องให้ธุรกิจเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และในปี 1992 ได้มีการรวมตัวของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำทั่วโลก 50 องค์กรใหญ่ ตั้งเป็น “สภาธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Business Council for Sustainable Development : BCSD)2 ขึ้นเพื่อ นำเสนอมุมมองภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมของสหประชาชาติ 1992 U.N. Conference on Environment and Development ณ นครริโอ เดอ จาเน โร ประเทศบราซิล BCSD ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเรียกว่า “Declaration of the Business Council for Sustainable Development” มีข้อความว่า “ภาคธุรกิจเอกชนจะมีบทบาทสำคัญยิ่งในอนาคตเพื่อดูแลสุขภาพของผืนพิภพนี้ ในฐานะที่เป็นผู้นำทางธุรกิจ เราจะยึดมั่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อการสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ทำลายความสุขสมบูรณ์ของคนรุ่นอนาคต” ในปัจจุบัน BCSD ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (World Business Council for Sustainable Development : WBCSD) และมีบริษัทสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 150 แห่งทั่วโลก

104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
546.4 KB
206 Downloads
Details

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *