ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย โสภณ ชมชาญ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนาคม 2549

“บนฟ้าบ่มีน้ำ ในดินซ้ำมีแต่ทราย” บทกวี “อีศาน” ของ อัศนี พลจันทร์ ที่บ่งบอกถึงข้อจำกัดของน้ำและดินในภาคอีสาน ได้สะท้อนให้มองเห็นสภาพ “แห้งแล้ง-ดินเลว” ที่ผู้คนดำรงชีวิตด้วยความยากเข็ญอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน จากสถานการณ์ที่อีสานมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จึงเกิดคำถามขึ้นว่า “ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย” ในอนาคตเพื่อจะตอบคำถามดังกล่าว บทวิเคราะห์นี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนที่หนึ่งจะกล่าวถึงปัจจัยและข้อจำกัดที่จะนำไปสู่การแปรสภาพเป็นทะเลทรายของภาคอีสาน ส่วนที่สองจะเป็นการทบทวนองค์ความรู้ในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ส่วนที่สามจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถาม “ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย”

103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย
1.2 MB
166 Downloads
Details

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *