มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
กุมภาพันธ์ 28, 2016
การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
กุมภาพันธ์ 28, 2016

แนะนำหนังสือ “คอร์รัปชั่น กฎของนิวตัน พิราบ(ขาว)”

4444การ์ตูนฉบับนี้ เป็นเรื่องราวการต่อสู้กันของ
—พลังขัดแย้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์—
ฝ่ายหนึ่งคือพลังทำลายล้าง ที่ขับเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นสมบัติของมนุษยชาติ ฟันเฟืองทำลายล้างประกอบด้วย…

คลิกอ่านต่อ  คอร์รัปชั่น กฎของนิวตัน พิราบ(ขาว)