Contact Form

ติดต่อ

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

(Public Policy Studies Institute Foundation : PPSI)

การจัดตั้ง มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

ที่ตั้งของมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

ที่อยู่ เลขที่ 145/5 หมู่ที่ 1 ถนนค่ายลูกเสือสุเทพ  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ