การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
กุมภาพันธ์ 28, 2016

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สมาร์ท ทูริสม: โฉมหน้าใหม่ ของการ ท่องเที่ยว ไทย”  ในงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง “สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัยระดับชาติ” ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

NameSizeHits
NameSizeHits
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB382
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB276

 

 

Comments are closed.