พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบกุล รายะนาคร ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤศจิกายน 2548

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของนานาประเทศ (common concern) เนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลกระทบต่อประเทศต่างๆ อย่างไม่เลือกเขตแดน นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ได้มีความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมมากมายหลายฉบับ แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่งจะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในระดับโลก ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาเมื่อมีการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 1 ที่กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน เมื่อ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1972 นับแต่การประชุมในครั้งนั้นเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน นานาประเทศได้เห็นพ้องต้องกันในระดับหนึ่งว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับปัญหาการพัฒนา ประเทศกำลังพัฒนาเรียกร้องสิทธิในการพัฒนา (right to
development) และมีความเห็นว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะต้องถูกพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่สองที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 จึงเป็นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development หรือ UNCED)

094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
789.2 KB
197 Downloads
Details

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *