การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
กุมภาพันธ์ 18, 2016
แนะนำหนังสือ “คอร์รัปชั่น กฎของนิวตัน พิราบ(ขาว)”
กุมภาพันธ์ 28, 2016

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (Public Policy Studies Institute Foundation : PPSI)

ที่อยู่ เลขที่ 145/5 หมู่ที่ 1 ถนนค่ายลูกเสือสุเทพ  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(ศ. ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด)

Comments are closed.