2 ปีของรัฐบาลทักษิณ
มีนาคม 9, 2016
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)
มีนาคม 9, 2016

ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก

โดย

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

ที่จริงก็ไม่มีใครจัดการแข่งขันนี้หรอกค่ะ แต่ UNWTO ได้จัดลำดับประเทศต่างๆ ในด้านรายได้

และจำนวนผู้เข้ามาเยือน 50 ประเทศแรกไว้ ปรากฏว่าในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556) ไทยติดลำดับ 7 ในด้านรายได้ และลำดับ 10 ในด้านจำนวนผู้มาเยือนในด้านรายได้ผู้ที่มีรายได้สูงกว่าไทย คือ สหรัฐอเมริกา สเปน ฝรั่งเศส จีน ม่าเก๊าและอิตาลี ถ้าจะคิดว่า จีน ม่าเก๊า เป็นประเทศเดียวกัน ไทยก็นับว่าเป็นหนึ่งมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวแห่งเอเชียทีเดียว หากย้อนไปดูเมื่อปี พ.ศ. 2543 หรือ 13 ปีที่แล้ว ในตอนนั้นไทยยังเป็นลำดับ 14 ใกล้เคียงกับเกาหลีใต้ที่เป็นลำดับที่ 15 ส่วนมาเลเซียตอนนั้นเพิ่งอยู่ในลำดับที่ 20 ใน 13 ปีที่ผ่านมาทั้งไทยและมาเลเซียต่างทำผลงานได้ดีทั้งคู่ แต่ไทยมีทุนประเดิมด้านทรัพยากรท่องเที่ยวที่ดีกว่า ส่วนมาเลเซียอาศัยการบริหารจัดการที่ดีกว่าของรัฐก้าวขึ้นมาได้มิหนำซ้ำ ลำดับที่ของไทยที่วัดจากจำนวนผู้มำเยือนยังอยู่ในลำดับสูงกว่ามาเลเซีย ลำดับที่ในด้ำนผู้มาเยือนของมาเลเซียอยู่ในลำดับ 11 แต่เดิมมาเลเซียเคยมีลำดับผู้มาเยือนสูงกว่าไทยมาก เพราะอาศัยการมาเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับของสิงคโปร์ การตรวจสอบข้อมูลทั้งฝั่งสิงคโปร์และมาเลเซียของ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง นักวิจัยสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ พบว่า ในบรรดานักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่ไปมาเลเซียประมาณ 13-14 ล้านคน เป็นการเดินทาง ทางบกถึงร้อยละ 63 ซึ่งพอจะอนุมานได้ว่าเช้าไปเย็นกลับ ดังนั้น หากลบตัวเลขนี้ออกไปผู้มำเยือนไทยก็จะสูงกว่ามาเลเซียมาก เพราะผู้มาเยือนทางบกเรามีประมาณร้อยละ 20 เท่านั้น นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อธิบายว่าทำไมรายได้ท่องเที่ยวเราสูงกว่าของมาเลเซียการทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวไทยเกิดจากการเข้ามาของจีน ในอนาคตอันใกล้ คนจีนก็ยังไม่ไปเที่ยวมาเลเซียมากขึ้นเพราะกรณีเครื่องบินโดยสาร MH370 ซึ่งมีผู้โดยสารจีนเต็มลำตกในมหาสุมทรอินเดียซึ่งกรณีนี้ทำให้การท่องเที่ยวของคนจีนในสิงคโปร์ซบเซาลงด้วยเมื่อมาดูอัตราการเจริญเติบโตของรายรับจากการท่องเที่ยวระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556 ไทยเป็นลำดับ 2 ของโลก รองจาก ญี่ปุ่น เพราะในปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นโปรโมตการท่องเที่ยวมากขึ้น และยังมีนโยบำยฟรีวีซ่ำ อีกทั้งฐานรายได้จากการท่องเที่ยวเดิมก็ค่อนข้างต่ำ คือ 14.9 พันล้านเหรียญสหรัฐแต่ญี่ปุ่นจัดอยู่ในลำดับที่ 19 ของโลกในด้านผู้มาเยือนเทียบไทยไม่ได้เลย

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก (179.1 KB, 258 downloads)

Comments are closed.