โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สปาไทย: ลูกค้าอยากได้อะไร
พฤษภาคม 30, 2016
เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย
มิถุนายน 2, 2016

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2016-06-01_150026เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กันยายน 2548

083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม
563.7 KB
202 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.