Bensiya Pan

มิถุนายน 1, 2016

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1 […]
พฤษภาคม 30, 2016

สปาไทย: ลูกค้าอยากได้อะไร

สปาไทย: ลูกค้าอยากได้อะไร […]
พฤษภาคม 30, 2016

ภูเก็ตจะไม่ว้าว!?

ภูเก็ตจะไม่ว้าว!?   มิ่งสร […]
มีนาคม 9, 2016

กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ชัยพ […]
มีนาคม 9, 2016

กรณีศึกษา กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

โครงการวิเคราะห์ความยั่งยื […]
มีนาคม 9, 2016

โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล

โครงการจับตานโยบายรัฐ (Pol […]