Library

2016-06-01_150026เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กันยายน 2548

083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม
563.7 KB
146 Downloads
รายละเอียด

มิถุนายน 1, 2016

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1 […]
พฤษภาคม 30, 2016

สปาไทย: ลูกค้าอยากได้อะไร

สปาไทย: ลูกค้าอยากได้อะไร […]
พฤษภาคม 30, 2016

ภูเก็ตจะไม่ว้าว!?

ภูเก็ตจะไม่ว้าว!?   มิ่งสร […]
มีนาคม 9, 2016

กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ชัยพ […]