Contact Form

ติดต่อ

มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

(Public Policy Studies Institute Foundation : PPSI)

การจัดตั้ง มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

ที่ตั้งของมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

ที่อยู่ เลขที่ 145/5 หมู่ที่ 1 ถนนค่ายลูกเสือสุเทพ  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่
[contact-form-7 id=”53″ title=”แบบฟอร์มติดต่อ 1″]