ท่องเที่ยว

เรื่อง ราชศักดิ์ นิลศิริ
ภาพถ่าย เอกรัตน์ ปัญญะธารา

ตัวเลขที่น่าเชื่อถือจากสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวดลก (World Travel and Tourism Council หรือ WTTC)

ในปี พ.ศ. 2556 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทำรายได้ถึงร้อยละ 9 ของจีดีพี หรือประมาณ 1.07 ล้านล้านบาท แต่หากรวมธุรกิจเกี่ยวเนื่องเข้าไปด้วย (เช่น อาหาร โลจิสติกส์ เสื่อผ้า และสุขภาพ เป็นต้น) ตัวเลขอาสูงถึงร้อยละ 20.2 ของจีดีพี หรือประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท นั้นคือคำตอบว่าเพราะเหตุใดรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยถึงประคบประหงมภาคการท่องเที่ยวราวกับไข่ในหิน

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย (4.5 MB, 309 downloads)